Поиск

Results search

Абайды оқы, ойлан, тап

1 5638

Абайды оқы, ойлан, тап [Мәтін] / Қ. К. Алтыбаев ... – Семей : Интеллект, [2012]. - 231 б., суретті; . . – 500 дана : 1200 тг.

Subject heading

А. Құнанбайұлы туралы әдебиеттанушылық зерттеулер,

Annotation

Абай мұрасын сұрақтар арқылы түйіндеп, ойындық тәсілдер арқылы қорытып, ақынның рухани дүниесіне терең бойлап, ой дамытатын көмекші, кеңесші құрал ретінде ұсынылған

кітап

AUTHOR:

Алтыбаев, Қ. К.

PROVIDED:

«Түркі академиясы»