Поиск

Results search

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

0 1975

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу [Электрондық ресурстар], [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D060600 - Химия / Е. К. Айбульдинов ; ғылыми жетекші: С. Б. Рахмадиева, W. Dehaen... – Астана : [б. ж.], 2013. - 126 б., 1 электрон опт. диск (CD-ROM); . – Библиогр.: 101-119 б. . – [т. ж.] – көрсетілмеген : 200 тг.

Subject heading

Қазақстандағы эфир майлы өсімдіктердің гетероциклді қосылыстары

Annotation

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

диcсертациялар

AUTHOR:

Айбульдинов, Е. К.

PROVIDED:

С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)