Поиск

Results search

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде)

0 2429

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде) [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D050800 - Есеп және аудит / М. К. Калибаев ; ғылыми кеңесшілер: К. Ш. Дюсембаев, Л. А. Чайковская ; Нархоз Университеті... – Алматы : [б. ж.], 2017. - Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); контейнерде, 12х14 см . – Библиогр.: 152-160 б. . – [т. ж.] : 100 тг.

Subject heading

Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы дебиторлық берешек есебі

Annotation

Жұмыстың мақсаты - Экономикалық және бухгалтерлік категория ретінде, дебиторлық берешекті теориялық тұрғыдан жан-жақты зерттеу, қазіргі замандағы дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауының қолданыстағы әдістерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстарды және әдістемелік тәсілдерді әзірлеу

диcсертациялар

AUTHOR:

Калибаев, М. К.

PROVIDED:

Қалибаев Мырзабек Қалибайұлы