Поиск

Results search

Құланның рудимент сүйегінен істелген ілмек туралы

31181 732

Утубаев, Ж. Р. Құланның рудимент сүйегінен істелген ілмек туралы [Мәтін] : (Бәбіш Мола-7 остеологиялық материалдары негізінде) / Ж. Р. Утубаев, М. С. Шагирбаев // «Орталық Азияның ежелгі және дәстүрлі қоғамдарының тарихи-мәдени мұрасы: зерттеу,түсіндіру және сақтау мәселелері» атты «ХІІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары . - 2020. - 118-122 б. ISSN<br>

Subject heading

Археологиялық ескерткіштер мен қазба жұмыстары

Annotation

Мақалада Бәбіш мола кешеніндегі көзешілер елді-мекенінен табылған құланның рудимент сүйегінен жасалған ілмек тәрізді тұрмыстық бұйым және қазба барысында құлан сүйектерінің кездесуі жайында берілген