Поиск

Results search

Қазақ есімдерінің тарихы

17296 4184

Қазақ есімдерінің тарихы [Мәтін] : (лингвистикалық және тарихи-этнографиялық талдау) / Т. Жанұзақов ; жауап. ред. І. К. Кеңесбаев ; Қазақ ССР Ғылым акад., Тіл білімі ин-ты... – Алматы : Ғылым, 1971. - 216, [2] б. - Шора Сарыбаев қоры. - Авт. қолтаңбасымен Ш. Сарыбаевқа сыйға тартуы . – Библиогр. бет соңында . – 3000 дана (мұқ.) : 30 тг.

Subject heading

Қазақ есімдерінің тарихы

Annotation

Қазақ есімдерінің шығу, пайда болу тарихы, олардың жасалу заңдылықтары, мән-мағыналары мен жазылу жүйесі, жергілікті халық тіліндегі айтылу түрлері толық сипатталып, жан-жақты баяндалады

кітап

AUTHOR:

Жанұзақов, Т.

PROVIDED:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты