Поиск

Results search

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі

16 3849

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі [Мәтін] : энциклопедия ; ғылыми ред. Н. Әлімбай ; ред. алқа: Ә. Ахметов [ж. б.] ; Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі ; Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі .- Алматы : Слон , 2012. – 978-601-7026-21-9 (3-т.)(мұқ.), 978-601-7026-17-2 - ҚР Мәдениет және ақпарат Министрлігі, Ақпарат және мұрағат Комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып жариялау" бағдарламасы . Библиогр.: 678-734 б. 3-том . К-Қ– 735 б., суретті .

Subject heading

Қазақ этнографиясы

Annotation

Энциклопедияда 1169 қазақ этнографиялық категориялары, ұғымдар мен атаулары қамтылған

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)