Поиск

Results search

Қазақстанда үштілді білім беру жағдайы, Состояние трехъязычного образования в Казахстане

0 2185

Қазақстанда үштілді білім беру жағдайы = Состояние трехъязычного образования в Казахстане [Text] : талдамалық анықтама / ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ; Ы. Алтынсарин атын. Ұлттық білім акад.... – Астана : [б. ж.], 2016. - 68 б. - Мәтіні қазақ және орыс тілд. . . – [т. ж.]

Subject heading

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі

Annotation

Бұл жұмыста Үштілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған Жол картасын жүзеге асыру аясында Қазақстандағы жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік және жоғары білім беру деңгейлерінде үштілді білім беруге жүргізілген мониторинг қорытындысы ұсынылған

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы