Поиск

Results search

Тарихий сөздор

18204 2445

Тарихий сөздор [Manuscript] : 1922, 1923, 1934 ж. / ; [жыйнаған: К. Мифтахов, Т. Кылычев]... – Кыргызстан : [б. ж.], [180?]. - 102 б. - Араб ариби менен кыргыз тилинду . . – [т. ж.]

Subject heading

Кыргыз адабияты

Annotation

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Алықұл Османов атындағы Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасы