Поиск

Results search

Академиялық жазылым

0 0

Академиялық жазылым [Мәтін] : жоғары оқу орынд. студент. арн. оқу құралы / Оспанов Еділбай Төлеубайұлы, - Алматы : Экономика, 2018 . - 120 бет - 500 дана . – 978-601-329-074-4 : 2000 тг.

Subject heading

Жоғары білім, Жоғары білім

Annotation

Кітап академиялық мәтіндердің білім мазмұнын, ерекшеліктерін, оқылым әрекетін, кіріспені жазу, гипотеза және оны құру, мәліметтерге талдау жасау, параграф және оның құрылымы, қорытынды бөлімді жазу,плагиаттық және одан сақтану жолдарын көрсетеді.

кітап

AUTHOR:

Оспанов Еділбай Төлеубайұлы

PROVIDED:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)