Поиск

Results search

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

0 1392

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan [Мәтін] : ғылыми-құқықтық журнал ; бас ред. Е. А. Дүйсенов ; ред. кеңес: Р. Қ. Сарпеков [ж. б.] ; ред. алқа: А. Алиев [ж. б.]. – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2021. - .– [т. ж.].– 2006 жылдан бастап шығады. – 1994-408Х. № 2(65), 2021. - [т. ж.]

Subject heading

Қазақстанның құқықтық ақпараты. Мерзімді басылымдар

Annotation

Журналда Конституциялық және әкімшілік құқық, жеке бас бостандығы, кәмелетке толмағандардың әкімшілік-құқықтық қорғау жайлы деректер берілген

мерзімді басылым(Журналы)

AUTHOR:

PROVIDED:

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты