Поиск

Results search

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 3543

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері [Мәтін] : Педагогика ғылым. д-ры ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. авторефераты, 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика / Джанзакова, Шолпан Исагалиевна ... – Қарағанды : [Б.о.ж.], 2007. - 43 б. . .

Subject heading

Педагогика ғылымдары

Annotation

авторефераттар

AUTHOR:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

PROVIDED:

Джанзакова Шолпан Исагали

KEYWORDS: