Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 10051

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Социалды шығыс 1932, 9 август, Satsьjaldь сьgьs

1696 589

Социалды шығыс 1932, 9 август = Satsьjaldь сьgьs [Мәтін] ; ред. Ж. Сәрсеков. – Семипалатинск : Тип. "Прииртышской Правды", 1932. - – Күнара шығады, (Құжатты көшіріп алып оқуыңызды сұраймыз). 1932. - № 47 (134). - 9 август.

мерзімді басылым(газеттер)

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы (Семей қ.)

Мусульманский Мир

0 309

Мусульманский Мир [Текст] : 1917 : Год 1 ; [ред. В. Бартольд] ; издание Российской академии наук .- Петроград : [б. и.], 1917 .– [б. т.] . Вып. 1 .– 74 с. : 20 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Путешествие в Кашгарию и Кун-лунь.

0 165

Путешествие в Кашгарию и Кун-лунь. [Текст] / М. В. Певцов ... – Москва : Госиздат географ.лит., 1949. - 325 с., ил.; . . – 20000 экз. (в пер.)

кітап

АВТОРЫ:

Певцов, М. В.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Жол аузында

0 924

Жол аузында [Мәтін] : (әңгімелер жинағы) / І. Жансүгіров ; [жауапты ред. Б. Меңдіғазыұлы]... – Алма-Ата ; Қазан : Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1935. - 163, [1] б. - Мәтін латын қарпімен қазақ тілінде . . – 8150 дана (мұқ.) : 5 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Жансүгіров, І.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қазақстан

0 1455

Қазақстан [Мәтін] : көркем әдебиет жинағы : XV-ғасыр / ; [ред. алқасы: Ғ. Тоғжанұлы, Л. Соболев, І. Жансүгірұлы]... – Алма-Ата : Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1935. - 305, [3] б. - Латын графикасымен . . – 10000 дана (мұқ.) : 80 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

О журналах "Звезда" и "Ленинград"

0 13

О журналах "Звезда" и "Ленинград" [Текст] : Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде / А. А. Жданов ... – Алма-Ата : Казахское объединенное государственное издательство, 1946. - 31, [1] с. . . – 20000 экз.

кітапша

АВТОРЫ:

Жданов, А. А.

БЕРІЛГЕН:

С.Торайғыров атындағы Павлодар облыстық бірлескен ғылыми әмбебап кітапханасы

Таңдамалы шығармалар

0 162

Таңдамалы шығармалар [Мәтін] : үш томдық / Ғ. Мүсрепов- Алматы : Қаз. мемл. көркем әдеб. баспасы, 1955 .– 20000 дана . (мұқ.) 2-том . Оянған өлке– 503, [1] б. (мұқ.) : 5 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Мүсрепов, Ғ.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Материалы к отчету Казакского Краевого Комитета ВКП(б)

0 513

Материалы к отчету Казакского Краевого Комитета ВКП(б) [Текст] : На VII Всеказакской Партконференции / ... – Алма-Ата : Казкрайком ВКП (б), 1930. - 175 с., табл.; . . – 2000 экз.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы (Семей қ.)

Абай - классик казахской литературы

0 388

Абай - классик казахской литературы [Текст] : стенограмма публичной лекции / М. С. Сильченко ; Общество по распространению политических и научных знаний КазССР... – Алма-Ата : КазОГИЗ, 1949. - 29, [1] с. - Шора Сарыбаев қоры . . – 10000 экз. : 20 тг.

кітапша

АВТОРЫ:

Сильченко, М. С.

БЕРІЛГЕН:

Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы (Семей қ.)

Таңдамалы шығармалары, Избранные произведения

37 1761

Таңдамалы шығармалары = Избранные произведения [Мәтін] / А. С. Пушкин ; [ауд. редакциясын басқарған: М. Әуезов [ж. б.] ; алғы сөзін жазған: М. Жанғалин]... – Алматы : Қазақтың біріккен мемлекет баспасы, 1949. - ХХХІІ, 783 б., [7] п. сурет; - А. С. Пушкиннің туғанына 150 жыл (1799-1949) . . – 20000 дана (мұқ.) : 50 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Пушкин, А. С.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)