Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 10338

Excel export Word export

Социалды шығыс 1932, 9 август, Satsьjaldь сьgьs

2064 694

Социалды шығыс 1932, 9 август = Satsьjaldь сьgьs [Мәтін] ; ред. Ж. Сәрсеков. – Семипалатинск : Тип. "Прииртышской Правды", 1932. - – Күнара шығады, (Құжатты көшіріп алып оқуыңызды сұраймыз). 1932. - № 47 (134). - 9 август.

мерзімді басылым(газеттер)

AUTHOR:

PROVIDED:

Abai regional universal library named after Abai (Semey)

Қазақ әдебиетінің кейбір мәселелері

68 2516

Қазақ әдебиетінің кейбір мәселелері [Мәтін] : (әдеби-сын мақалалар жыйнағы) / ; құраст. Қ. Жармағамбетов... – Алматы : Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1957. - 383, [1] б. . – Тұрсынбек Кәкішұлының қоры . – 5000 дана (мұқ.) : 30 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Путешествие в Кашгарию и Кун-лунь.

81 310

Путешествие в Кашгарию и Кун-лунь. [Текст] / М. В. Певцов ... – Москва : Госиздат географ.лит., 1949. - 325 с., ил.; . . – 20000 экз. (в пер.)

кітап

AUTHOR:

Певцов, М. В.

PROVIDED:

National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)

Мусульманский Мир

1 440

Мусульманский Мир [Текст] : 1917 : Год 1 ; [ред. В. Бартольд] ; издание Российской академии наук .- Петроград : [б. и.] , 1917.– [б. т.] . Вып. 1 .– 74 с. : 20 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Жол аузында

0 1137

Жол аузында [Мәтін] : (әңгімелер жинағы) / І. Жансүгіров ; [жауапты ред. Б. Меңдіғазыұлы]... – Алма-Ата ; Қазан : Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1935. - 163, [1] б. - Мәтін латын қарпімен қазақ тілінде . . – 8150 дана (мұқ.) : 5 тг.

кітап

AUTHOR:

Жансүгіров, І.

PROVIDED:

National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)

Қазақстан

0 1598

Қазақстан [Мәтін] : көркем әдебиет жинағы : XV-ғасыр / ; [ред. алқасы: Ғ. Тоғжанұлы, Л. Соболев, І. Жансүгірұлы]... – Алма-Ата : Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1935. - 305, [3] б. - Латын графикасымен . . – 10000 дана (мұқ.) : 80 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)

Алтын қыстақ

0 127

Алтын қыстақ [Мәтін] : поэма / М. Миршакар ; ауд. Қ. Аманжолов... – Алматы : Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1951. - 15, [1] б. - Хамит Ерғалиев қоры . . – 5000 дана : 5 тг.

кітапша

AUTHOR:

Миршакар, М.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

О журналах "Звезда" и "Ленинград"

0 110

О журналах "Звезда" и "Ленинград" [Текст] : Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде / А. А. Жданов ... – Алма-Ата : Казахское объединенное государственное издательство, 1946. - 31, [1] с. . . – 20000 экз.

кітапша

AUTHOR:

Жданов, А. А.

PROVIDED:

Pablodar Regional United Universal Scientific Library by named S. Toraigyrov

Таңдамалы шығармалар

0 331

Таңдамалы шығармалар [Мәтін] : үш томдық / Ғ. Мүсрепов- Алматы : Қаз. мемл. көркем әдеб. баспасы , 1955.– 20000 дана . (мұқ.) 2-том . Оянған өлке– 503, [1] б. (мұқ.) : 5 тг.

кітап

AUTHOR:

Мүсрепов, Ғ.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Материалы к отчету Казакского Краевого Комитета ВКП(б)

0 625

Материалы к отчету Казакского Краевого Комитета ВКП(б) [Текст] : На VII Всеказакской Партконференции / ... – Алма-Ата : Казкрайком ВКП (б), 1930. - 175 с., табл.; . . – 2000 экз.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Abai regional universal library named after Abai (Semey)