Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 10361

Экспорт Excel Экспорт Word

Шығармалар, Сочинения

0 891

Шығармалар [Мәтін] Ленин, Владимир Ильич ; Маркс - Энгельс - Ленин институтының қазақ филиалы – қазақ тілінде 1-бас ,- Алматы : Қазмембас , 1950. – Барлық елдердің пролетарлары, бірігіңдер!.– 38 000 дана . – көрсетілмеген (мұқ.) Т. 9 . Июнь - ноябрь 1905– 519 б. : 500 тг.

книга(book)

АВТОР:

Ленин, Владимир Ильич

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Социалды шығыс 1932, 18 декабрь, Satsьjaldь сьgьs

1265 513

Социалды шығыс 1932, 18 декабрь = Satsьjaldь сьgьs [Мәтін] ; ред. Ж. Сәрсеков. – Семипалатинск : Тип. "Прииртышской Правды", 1932. - – Күнара шығады, (Құжатты көшіріп алып оқуыңызды сұраймыз). 1932. - № 130 (216). – 18 декабрь.

периодические издания(Газеты)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Областная универсальная библиотека имени Абая (г.Семей)

Социалды шығыс 1932, 21 декабрь, Satsьjaldь сьgьs

1183 455

Социалды шығыс 1932, 21 декабрь = Satsьjaldь сьgьs [Мәтін] ; ред. Ж. Сәрсеков. – Семипалатинск : Тип. "Прииртышской Правды", 1932. - – Күнара шығады, (Құжатты көшіріп алып оқуыңызды сұраймыз). 1932. - № 132 (217). – 21 декабрь.

периодические издания(Газеты)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Областная универсальная библиотека имени Абая (г.Семей)

Социалды шығыс 1932, 23 декабрь, Satsьjaldь сьgьs

1207 435

Социалды шығыс 1932, 23 декабрь = Satsьjaldь сьgьs [Мәтін] ; ред. Ж. Сәрсеков. – Семипалатинск : Тип. "Прииртышской Правды", 1932. - – Күнара шығады, (Құжатты көшіріп алып оқуыңызды сұраймыз). 1932. - № 134 (219). – 23 декабрь.

периодические издания(Газеты)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Областная универсальная библиотека имени Абая (г.Семей)

Манас

0 251

Манас [Текст] : киргизский народный эпос : гл. из "Великого похода" (по варианту С. Оразбакова) / ; пер. С. Липкина, М. Тарловского ; ред. и вступит. ст.: Е. Мозолькова и У. Джакишева... – М. : Художественная литература, 1941. - 158, [2] c., ил.; . . – 25000 экз. (в пер.)

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Скалы и легенды Баянаула

1 584

Скалы и легенды Баянаула [Текст] / Д. П. Приймак ; [науч. ред. А. Х. Маргулан]... – Алма-Ата : Казахстан, 1974. - 22, [2] с., ил.; . . – 21000 экз. : 100 тг.

брошюра

АВТОР:

Приймак, Д. П.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Зоология

0 487

Зоология [Мәтін] : орталау және орта мектептердің 6-7 кластарына арналған оқу құралы / М. Я. Цузмер ; Қаз. ССР Оқу Халық Комиссариаты. – 6-бас. ., түзет.. – Алма-Ата : Қазақ мемлекет баспасы, 1939. - 261, [1] б., суретті; - Мәтін латын қарпімен қазақ тілінде . . – 40000 дана (мұқ.) : 40 тг.

книга(book)

АВТОР:

Цузмер, М. Я.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная библиотека Республики Казахстан (г.Алматы)

Опыт словаря тюркских наречий, Versuch Wörterbuches der türk-dialecte

5 915

Опыт словаря тюркских наречий [Текст] / В. В. Радлов – Факс. изд. ,- Санкт-Петербург : Типогр. Импер. Акад. наук , 1899.– 3000 экз. . (в пер.) - Текст рус., тюркском. - Факс. изд. 1963 г. - Нұрғожа Ораз қоры. - Шора Сарыбаев қоры . Алф. указ. с. 1-64 Т. 2, ч. 2 . Согласные: k, к, к, г (г), х, Һ, Һ – 1053-1814 стб., 1-64 с. (в пер.) : 100 тг.

книга(book)

АВТОР:

Радлов, В. В.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Опыт словаря тюркских наречий, Versuch Wörterbuches der türk-dialecte

2 767

Опыт словаря тюркских наречий [Текст] / В. В. Радлов – Факс. изд. ,- Санкт-Петербург : Типогр. Импер. Акад. наук , 1893.– 3000 экз. . (в пер.) - Текст рус., тюркском. - Факс. изд. 1963 г. - Нұрғожа Ораз қоры. - Шора Сарыбаев қоры . Т. 1, ч. 1 . Гласные– 18 с., 1-968 стб. (в пер.) : 100 тг.

книга(book)

АВТОР:

Радлов, В. В.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Колхоздар

0 367

Колхоздар [Text] : Колхоз шаруаларының қазіргі дәуірдегі негізгі міндеттері / Милютин В.П. ... – Қызылорда : Қазақстан баспасы, 1931. - 36 б. - Латын графикасы. . . – 5000 дана

книга(book)

АВТОР:

Милютин В.П.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная библиотека Республики Казахстан (г.Алматы)