Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 10

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Академиялық жазылым

0 38427

Академиялық жазылым [Мәтін] : жоғары оқу орынд. студент. арн. оқу құралы / Оспанов Еділбай Төлеубайұлы ... – Алматы : Экономика, 2018. - 120 бет 20 см . . – 500 дана – 978-601-329-074-4 : 2000 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Оспанов Еділбай Төлеубайұлы

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

0 37051

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы [Мәтін] : оқулық / Ғ. Қалиев Ә. Болғанбаев . – 3-бас. ., толықт., өңд.. – Алматы : Сөздік-Словарь, 2006. - 258, [1] б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 2000 дана – ISBN 9965-822-00-Х (мұқ.) : 472, 50 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Қалиев, Ғ.

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көп томдық шығармалар жинағы

0 5274

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] / C. Сейфуллин ; [құраст.: Т. Кәкішұлы, К. С. Ахмет ; ред. алқа: С. Абдрахманов [ж. б.] ; ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі] .- Алматы : Қазығұрт, 2007 . – 9965-22-000-Х, – 2000 дана . – 9965-22-208-8(7-т.) (мұқ.) - Тұрсынбек Кәкішұлы қоры . 7-том . Оқу құралы– 413, [1] б. (мұқ.) : 715 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Сейфуллин, C.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Жүрекке оралу

0 1073

Жүрекке оралу [Мәтін] / А. Мантай ... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 156 б. . . – 1000 дана – ISBN 978-601-06-5858-5

кітап

АВТОРЫ:

Мантай, А.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Әдебиет танытқыш

24 47726

Әдебиет танытқыш [Мәтін] : зерттеу мен өлеңдер / А. Байтұрсынов ... – Алматы : Атамұра, 2003. - 208 б.– (Атамұра кітапханасы. . . – 3000 дана – ISBN 9965-05-870-9 (мұқ.) : 515 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Байтұрсынов, А.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Әдебиетті оқыту әдістемесі

0 14440

Әдебиетті оқыту әдістемесі [Мәтін] / Бітібаева, Қанипа ... – Алматы : Рауан, 1997. - 285 б. . . – 5-625-03058-8 (мұқ.)

кітап

АВТОРЫ:

Бітібаева, Қанипа

БЕРІЛГЕН:

Өскемен қаласы Орталық қалалық кітапханасы

Тіл білімі

2 6170

Тіл білімі [Мәтін] / Ә. Хасенов ; Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті... – Астана : Ер-Дәулет, 2007. - 125, [2] б.– (Мемлекеттік тіл - тұғырың. . . – 2000 дана – 9965-436-43-6 (мұқ.) : 283 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Хасенов, Ә.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

0 7207

Қазақ тілін оқыту әдістемесі : оқу құралы / Оразбаева, Ф. Ш., Рахметова, Р. С. ... – Алматы : Print-S, 2005. - 170 б. . – Библиогр.: 166-169 б. . – 9965-482-25-Х

кітап

АВТОРЫ:

Оразбаева, Ф. Ш., Рахметова, Р. С.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қазақтар ана тілі әлемінде

0 7920

Қазақтар ана тілі әлемінде [Мәтін] : этнолингвистикалық сөздік / Ә. Қайдар ; [ред. Р. Қ. Шаймерденов] ; [А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты] .- Алматы : Дайк-Пресс, 2009 .– 1000 дана . – ISBN 978-601-7170-07-3 (Т. 1) , ISBN 978-601-7170-06-6 (мұқ.) - Этнолингвистикалық сөздік "Адам", "Қоғам", "Табиғат" деп аталатын 3 томнан тұрады . 1-том . Адам– 780 б. (мұқ.) : 2268 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Қайдар, Ә.

БЕРІЛГЕН:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі

2974 3775

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі [Мәтін] : университет пен педагогтық институттардың филология факультеттеріне арналған оқу құралы / Ғ. Айдаров Құрышжанов, Ә. Томанов, М. ... – Алматы : Мектеп, 1971. - 272 б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 2000 дана (мұқ.) : 50 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Айдаров, Ғ.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)