Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 10

Экспорт Excel Экспорт Word

Академиялық жазылым

0 38398

Академиялық жазылым [Мәтін] : жоғары оқу орынд. студент. арн. оқу құралы / Оспанов Еділбай Төлеубайұлы ... – Алматы : Экономика, 2018. - 120 бет 20 см . . – 500 дана – 978-601-329-074-4 : 2000 тг.

книга(book)

АВТОР:

Оспанов Еділбай Төлеубайұлы

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная библиотека Республики Казахстан (г.Алматы)

Үш томдық шығармалар жинағы

0 8301

Үш томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : роман / Ә. Тарази- Алматы : Жазушы, 2006 .– (Қазіргі қазақ прозасы.– 2000 дана . – ISBN 9965-746-89-3, 9965-746-90-7 (мұқ.) 1-том . Қиянат– 341, [1] б., портр. . (мұқ.) : 643 тг.

книга(book)

АВТОР:

Тарази, Ә.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и спорта РК

Үш томдық шығармалар жинағы

0 8359

Үш томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : романдар / Ә. Тарази- Алматы : Жазушы, 2006 .– (Қазіргі қазақ прозасы.– 2000 дана . – ISBN 9965-746-89-3, 9965-815-06-2 (мұқ.) 2-том . Қорқау жұлдыз. Шер– 364, [2] б., портр. . (мұқ.) : 643 тг.

книга(book)

АВТОР:

Тарази, Ә.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и спорта РК

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

0 37013

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы [Мәтін] : оқулық / Ғ. Қалиев Ә. Болғанбаев . – 3-бас. ., толықт., өңд.. – Алматы : Сөздік-Словарь, 2006. - 258, [1] б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 2000 дана – ISBN 9965-822-00-Х (мұқ.) : 472, 50 тг.

книга(book)

АВТОР:

Қалиев, Ғ.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и спорта РК

Әдебиет танытқыш

24 47709

Әдебиет танытқыш [Мәтін] : зерттеу мен өлеңдер / А. Байтұрсынов ... – Алматы : Атамұра, 2003. - 208 б.– (Атамұра кітапханасы. . . – 3000 дана – ISBN 9965-05-870-9 (мұқ.) : 515 тг.

книга(book)

АВТОР:

Байтұрсынов, А.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Көп томдық шығармалар жинағы

0 5232

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] / C. Сейфуллин ; [құраст.: Т. Кәкішұлы, К. С. Ахмет ; ред. алқа: С. Абдрахманов [ж. б.] ; ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі] .- Алматы : Қазығұрт, 2007 . – 9965-22-000-Х, – 2000 дана . – 9965-22-208-8(7-т.) (мұқ.) - Тұрсынбек Кәкішұлы қоры . 7-том . Оқу құралы– 413, [1] б. (мұқ.) : 715 тг.

книга(book)

АВТОР:

Сейфуллин, C.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Әдебиетті оқыту әдістемесі

0 14404

Әдебиетті оқыту әдістемесі [Мәтін] / Бітібаева, Қанипа ... – Алматы : Рауан, 1997. - 285 б. . . – 5-625-03058-8 (мұқ.)

книга(book)

АВТОР:

Бітібаева, Қанипа

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Центральная городская библиотека города Усть-Каменогорск

Жүрекке оралу

0 1066

Жүрекке оралу [Мәтін] / А. Мантай ... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 156 б. . . – 1000 дана – ISBN 978-601-06-5858-5

книга(book)

АВТОР:

Мантай, А.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Орта жүз Арғын ішіндегі Атығай мен Қарауыл шежіресі

227 11056

Орта жүз Арғын ішіндегі Атығай мен Қарауыл шежіресі [Text], [Text] / Р. Тұяқбайұлы ... – [Астана?] : [б. ж.], [20--?]. - 97, [1] б. - Сыйға тарту етілген кітап. Автор қолтаңбасымен . – Библиогр.: 97 б. . – 300 дана – 5-7667-9801-6 : 30 тг.

книга(book)

АВТОР:

Тұяқбайұлы, Р.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Туякбаев Рахметолла

Қазақтар ана тілі әлемінде

0 7902

Қазақтар ана тілі әлемінде [Мәтін] : этнолингвистикалық сөздік / Ә. Қайдар ; [ред. Р. Қ. Шаймерденов] ; [А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты] .- Алматы : Дайк-Пресс, 2009 .– 1000 дана . – ISBN 978-601-7170-07-3 (Т. 1) , ISBN 978-601-7170-06-6 (мұқ.) - Этнолингвистикалық сөздік "Адам", "Қоғам", "Табиғат" деп аталатын 3 томнан тұрады . 1-том . Адам– 780 б. (мұқ.) : 2268 тг.

книга(book)

АВТОР:

Қайдар, Ә.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Институт языкознания им. Ахмета Байтурсынова