Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 100

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Опыт словаря тюркских наречий, Versuch Wörterbuches der türk-dialecte

0 422

Опыт словаря тюркских наречий [Текст] / В. В. Радлов – Факс. изд. ,- Санкт-Петербург : Типогр. Импер. Акад. наук, 1893 .– 3000 экз. . (в пер.) - Текст рус., тюркском яз. - Факс. изд. 1963 г. - Нұрғожа Ораз қоры. - Шора Сарыбаев қоры . Алф. указ. с. 1-66 Т. 1, ч. 2 . Гласные– 969-1917 стб., 1-66 с. (в пер.) : 100 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Радлов, В. В.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Философиялық сөздік

0 7447

Философиялық сөздік [Мәтін] / ; [бас ред. Р. Н. Нұрғалиев]... – Алматы. : Қазақ энциклопедиясы, 1996. - 525, [1] б. . . – 2000 дана – 5-89800-097-6 (мұқ.) : 400 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

«Қазақ энциклопедиясы»

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Машинажасау

0 2145

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Машинажасау [Мәтін] : 3000-нан астам термин / Қ. Алипов Ж. Байбосынов А. Ибраев Ж. Есмуханов Д. Беков ; ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі... – Алматы : Мектеп, 2007. - 291 [2] б., суретті;– (Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздіктері. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті 017 "Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару" бағдарламасы . – Библиогр.: 289-291 б. . – 3000 дана – ISBN 9965-36-417-6 (мұқ.) : 762 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Алипов, Байбосынов, Беков, Есмуханов, Ибраев, Қ., Ж., Д., Ж., А.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Жантану атауларының түсіндірме сөздігі

0 1160

Жантану атауларының түсіндірме сөздігі [Мәтін] / Қ. Б. Жарықбаев О. С. Сангилбаев ... – Алматы : Сөздік-Словарь, 2006. - 382 б. - Мәдениет, ақпарат министрлігінің бағдарламасымен басылып шықты . . – 2000 дана – ISBN 9965-409-98-6 (мұқ.) : 693 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Жарықбаев, Қ. Б.

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Словарь-справочник основных понятий и терминов по криминологии

368 1988

Словарь-справочник основных понятий и терминов по криминологии [Текст] : учебное пособие / А. Ш. Ещанов ; [под ред. Е. А. Онгарбаева] ; М-во образования и науки РК ; ЗАО "Казахский гуманитарно-юридический ун-т"... – Астана : ЗАО "Казахский гуманитарно - юридический университет", 2002. - 106, [1] с. . . – 500 экз. – 9965-13-239-9 : 20 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Ещанов, А. Ш.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қазақ тілінің сөздігі

0 2364

Қазақ тілінің сөздігі [Мәтін] : 50 мыңға жуық сөз бен сөз тіркестері / ; жалпы ред. басқ. Т. Жанұзақов ; [құраст. Ә. Болғанбаев [ж. б.] ; жауап. ред. Н. Тілеуберді] ; ҚР ғылым және жоғары білім министрлігі ; А. Байтұрсынұлы атынд. білімі ин-ы ; Ұлттық Ғылым акад.... – Алматы : Дайк-пресс, 1999. - 776 б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 3700 дана – 9965-441-04-9 (мұқ.) : 4500 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Орфографиялық сөздік

0 7015

Орфографиялық сөздік [Мәтін] / ; [жауап. ред. Р. Сыздық ; құраст.: Н. Уәлиұлы [ж. б.] ; ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі, Тіл комитетіІ ; ҚР Білім және ғылым мин-гі, А. Байтұрсынов атын. Тіл білімі ин-ты... – Алматы : [б. ж.], 2007. - 477, [1] б. - Тұрсынбек Кәкішұлының қоры. - Нұрғожа Ораз қоры. - Шора Сарыбаев қоры . . – 100000 дана – 9965-17-365-6 (мұқ.) : 770 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Түрік сөздігі

0 1504

Түрік сөздігі [Мәтін] : Диуани лұғат ит-түрік : үш томдық шығармалар жинағы / М. Қашқари ; ауд., алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазған: А. Қ. Егеубай .- Алматы : Хант, 1997 .– 3000 дана . – ISBN 5-620-00893-2 (2-т.) (мұқ.) 2-том .– 525, [1] б. (мұқ.)

кітап

АВТОРЫ:

Қашқари, М.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Химия

0 2354

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Химия [Мәтін] : 5500-ге жуық термин / А. Ниязбаева Р. Рысқалиева Н. Нұрахметов Н. Далабаева ; ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі... – Алматы : Мектеп, 2007. - 336 б.– (Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздіктері. - Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздіктерінің топтамасы Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес шығарылып отыр. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті 017 "Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару" бағдарламасы . – Библиогр.: 332-333 б. . – 3000 дана – 9965-36-416-8 (мұқ.) : 70 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Нұрахметов, Ниязбаева, Рысқалиева, Далабаева, Н., А., Р., Н.

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Энциклопедическiй словарь

0 363

Энциклопедическiй словарь [Текст] ; [начатый И. Е. Андреевским ; под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевский] .- С.-Петербургъ : Тип. Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902 . (в пер.) - Текст на старорус. яз. - Утеряна концевая стр., содержащая тираж книги. - Шора Сарыбаев қоры . Т. 34 . Трумпъ-Углеродистый кальцiй– 482 с. разд. паг., ил. . (в пер.) : 50 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)