ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 58

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Философиялық сөздік

0 5480

Сөздік философияның қазіргі даму жайымен, дүниеге көзқарас, адамгершілік мәселелері сөз етіледі. Сонымен қатар диалектикалық және тарихи материализм, методологиялық проблемалар, философиялық еңбектер жайында деректер берілген

Кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

«Қазақ энциклопедиясы»

Словарь-справочник основных понятий и терминов по криминологии

167 1008

Словарь-справочник содержит определения основных понятий и терминов, применяемых в криминологии

Кітап

АВТОРЫ:

Ещанов, А. Ш.

БЕРІЛГЕН:

Ешанов Алмаз Шүкірович

Қазақ тілінің сөздігі

0 939

Сөздік күнделікті, қоғамдық өмірдің сан алуан саласында жүрдек әрі жиі қолданылатын сөздерді лексикалық, стильдік нормаға сай жұмсауда тіл тұтынушыға бағыт-бағдар беруді мақсат етеді

Кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Орфографиялық сөздік

0 4788

Бұл сөздікте сөзтізбесіне енбеген сөздер мен тіркестер, бірқатар жаңа ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси терминдер қосылып, бірге және бөлек жазылатын сөздер тобы айқындалып реттелген

Кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Химия

0 946

Сөздікте химия және химиялық технология, химия білімі мен ғылымының өзегін құрайтын терминдер енгізілген

Кітап

АВТОРЫ:

Нұрахметов, Ниязбаева, Рысқалиева, Далабаева, Н., А., Р., Н.

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Русско-англо-казахский словарь геологических терминов, Орысша-ағылшынша-қазақша геологиялық терминдер сөздігі

0 17

Кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қазақстанның жер-су аттары сөздігі

975 1937

Сөздікте Қазақстан жерін ежелден мекендеген халықтар және олардың тілдері тарихынан көрініс беретін бір мың бес жүзден астам географиялық атаулардың шығу төркіні талқыланған

Кітап

АВТОРЫ:

Қойшыбаев, Е.

БЕРІЛГЕН:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі

3288 5900

Кітапта әрбір фразеологизмнің мағынасына түсініктеме беріліп, қолданылу орай-сәті көрсетіліп, фразеологизмнің синоним әрі лексикалық варианттары жинақталған

Кітап

АВТОРЫ:

Кеңесбаев, І. К.

БЕРІЛГЕН:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Энциклопедический словарь

0 613

Словарь содержит сведения из всех областей науки, знания, накопленных человечеством более чем за двадцать столетий

Кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Орал қ.)

Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке

0 1445

Настоящее издание представляет собой переработанное и дополненное издание "Словаря-минимума для чтения научной литературы на английском языке", вышедшего в 1959 г.

Кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақ Ұлттық аграрлық университеті