Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 115

Экспорт Excel Экспорт Word

Орфографиялық сөздік

0 9363

Орфографиялық сөздік [Мәтін] / ; [жауап. ред. Р. Сыздық ; құраст.: Н. Уәлиұлы [ж. б.] ; ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі, Тіл комитетіІ ; ҚР Білім және ғылым мин-гі, А. Байтұрсынов атын. Тіл білімі ин-ты... – Алматы : [б. ж.], 2007. - 477, [1] б. - Тұрсынбек Кәкішұлының қоры. - Нұрғожа Ораз қоры. - Шора Сарыбаев қоры . . – 100000 дана – 9965-17-365-6 (мұқ.) : 770 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и информации РК

Түрік сөздігі

0 2730

Түрік сөздігі [Мәтін] : Диуани лұғат ит-түрік : үш томдық шығармалар жинағы / М. Қашқари ; ауд., алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазған: А. Қ. Егеубай .- Алматы : Хант , 1997.– 3000 дана . – ISBN 5-620-00893-2 (2-т.) (мұқ.) 2-том .– 525, [1] б. (мұқ.)

книга(book)

АВТОР:

Қашқари, М.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Диалектология сөздугу

0 263

Диалектология сөздугу [Рукопись] : (1973-1975) / Ж. Мукамбаев ... – [Фрунзе] : [б. и.], [19__?]. - [113] л. - Текст написан машинописным шрифтом. - Текст на русском, кыргызском языках . . – [б. т.]

рефераты

АВТОР:

Мукамбаев, Ж.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Фонд Турецкой истории и культуры (Тürktav)

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Химия

0 3474

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Химия [Мәтін] : 5500-ге жуық термин / А. Ниязбаева Р. Рысқалиева Н. Нұрахметов Н. Далабаева ; ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі... – Алматы : Мектеп, 2007. - 336 б.– (Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздіктері. - Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздіктерінің топтамасы Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес шығарылып отыр. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті 017 "Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару" бағдарламасы . – Библиогр.: 332-333 б. . – 3000 дана – 9965-36-416-8 (мұқ.) : 70 тг.

книга(book)

АВТОР:

Нұрахметов, Ниязбаева, Рысқалиева, Далабаева, Н., А., Р., Н.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и информации РК

Русско-киргизскій и киргизско-русскій словарь

0 627

Русско-киргизскій и киргизско-русскій словарь [Text] / И.-М. Букин ; сост. воспитанник 4 кл. Туркест. учит. семинарии Иш-Мухаммед Букин; ред. наставник Семинарии Н. А. Воскресенский... – Ташкент : Типо-Литографія С. И. Лахтина, 1883. - 363 с. - Текст старорус. . . – [Б. т.] (в пер.)

книга(book)

АВТОР:

Букин, И.-М.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова

Кітаб тәржіман фариси уа түрки уа мафғули, کتاب ترجمان فارسى وتركى ومغولى القسم الثاني في اللغة التركية

0 328

Кітаб тәржіман фариси уа түрки уа мафғули [Manuscript] - [Б. о. ж.] : [б. ж.] , 1900.– [т. ж.] . - Мәтін шағатай, моңғол, парс және араб тілдерінде . 2-бөлім .– [91] п.

рефераты

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Фонд Турецкой истории и культуры (Тürktav)

Энциклопедическiй словарь

2 976

Энциклопедическiй словарь [Текст] ; [начатый И. Е. Андреевским ; под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевский] .- С.-Петербургъ : Тип. Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ , 1902. (в пер.) - Текст на старорус. яз. - Утеряна концевая стр., содержащая тираж книги. - Шора Сарыбаев қоры . Т. 34 . Трумпъ-Углеродистый кальцiй– 482 с. разд. паг., ил. . (в пер.) : 50 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Әдебиеттану. Терминдер сөздігі

0 5260

Әдебиеттану. Терминдер сөздігі [Мәтін] / ; [құраст.: З. Ахметов, Т. Шаңбаев]. – 2-бас. .. – Алматы : Ана тілі, 1998. - 383 б. - Зәки Ахметовтың қоры. - Шора Сарыбаев қоры . . – 5000 дана – 5-630-00567-7 (мұқ.) : 50 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Опыт словаря тюркских наречий, Versuch Wörterbuches der türk-dialecte

10 1128

Опыт словаря тюркских наречий [Текст] / В. В. Радлов – факс. изд. ,- Санкт-Петербург : Типогр. Импер. Акад. наук , 1905.– [б. т.] . (в пер.) - Текст рус., тюркском. - Факс. изд. 1963 г. - Нұрғожа Ораз қоры. - Шора Сарыбаев қоры . Т. 3, ч. 1 . J, j, j, н, н, р, л, I, т, д, ч– 1-1260 стб. (в пер.) : 100 тг.

книга(book)

АВТОР:

Радлов, В. В.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Этимологический словарь русского языка

0 0

Этимологический словарь русского языка [Текст] ; сост. А. Преображенский . – факс. изд ,- Москва : Типография Г. Лисснера и Д. Совко , 1910-1914.– [б. т.] . (в пер.) - Шора Сарыбаев қоры . Т. 1 . А - О– XXXVI, 674, VI, 416, [4], 144 с. (в пер.) : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)