Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 113

Excel export Word export

Русско-азербайджанский словарь, Русҹа-азәрбайҹанҹа лүғәт

5 789

Русско-азербайджанский словарь [Текст] ; под ред. Г. Гусейнова ; [сост.: А. О. Абдуррагимов [и др.]] ; Азербайджанский филиал академии наук СССР ; Ин-т литературы и языка им. Низами .- Баку : Издательство Азербайджанского Филиала Академии Наук СССР , 1943.– 3000 экз. . (в пер.) - Текст на рус., азербайджанском. - Имеется автограф автора. - Шора Сарбаев қоры. - Книга в кожаном переплете . Т. 3 . О-П– [511] с. (в пер.) : 0 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Қазақ сөзформа құрылымының жиілік сөздіктері

0 1

Қазақ сөзформа құрылымының жиілік сөздіктері [Текст] / ; [жалпы ред. басқ.: Е. З. Қажыбек; жауап. шығар., құраст.: А. Қ. Жұбанов [ж. б.]] ; Білім және ғылым министрлігі ; А. Байтұрсынұлы атын. тіл білімі и-ты... – Алматы : [б. ж.], 2018. - 551 б.+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . . . – 500 дана – ISBN 978-601-7293-61-1 (мұқ.) : 0 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Library of the Republic of Kazakhstan (Almaty)

Краткий толковый словарь топонимов Казахстана

30775 2964

Краткий толковый словарь топонимов Казахстана [Текст] / Е. Койчубаев ; Акад. наук Казахской ССР ; Ин-т языкознания ; [отв. ред. А. Т. Кайдаров]... – Алма- Ата : Наука КазССР, 1974. - 275 с. - Шора Сарыбаев қоры . . – 6700 экз. (в пер.) : 200 тг.

кітап

AUTHOR:

Койчубаев, Е.

PROVIDED:

Institute of Linguistics named after Ahmet Baitursynov

Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі. Орысша-қазақша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі

2345 3247

Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі. Орысша-қазақша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі [Мәтін] / ; Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі ғылым комитеті, А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты ; [жауапты ред. Ш. Құрманбайұлы ; құраст.: Ө. Айтбайұлы [ж. б.]] ... – Алматы : [б. ж.], 2010. - 649, [1] б. - Шора Сарыбаев қоры. - Марал Хасен қоры. - Мәтін қаз., орыс тілд. . . – 3000 дана – ISBN 978-601-80-136-0-7 (мұқ.) : 3250 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Institute of Linguistics named after Ahmet Baitursynov

Экономика және мұнай-газ саласындағы қытайша-қазақша-орысша қазақша-орысша-қытайша терминдер сөздігі

0 2348

Экономика және мұнай-газ саласындағы қытайша-қазақша-орысша қазақша-орысша-қытайша терминдер сөздігі [Мәтін] / ... – Алматы : Қазақ университеті, 2012. - 136 б. - Мәтіні қазақ, орыс және қытай тілд. . . – 100 дана – 978-601-247-564-7 : [б. ж.]

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Almaty regional central universal library

Словарь казахских географических названий

0 6375

Словарь казахских географических названий [Text] / Конкашпаев Гали Конкашпаевич ... – Алма-Ата : АН КазССР, 1963. - 186с. . .

кітап

AUTHOR:

Конкашпаев Гали Конкашпаевич

PROVIDED:

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі

0 38049

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі [Мәтін] / Кеңесбаев, Ісмет ... – Алматы : ҚазАқпарат, 2007. - 356 б. - "Мәдени мұра" бағдарламасы бойынша шығарылған . . – 9965-654-96-4

кітап

AUTHOR:

Кеңесбаев, Ісмет

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Қазақ әдеби тілінің сөздігі

0 15604

Қазақ әдеби тілінің сөздігі [Мәтін] : он бес томдық ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты ; сөздікті құраст.: Қ. Күдеринова [ж.б.] .- Алматы : Арыс , 2007. – Тілтаным. – 9965-17-347-8, – 3000 дана . – 9965-17-539-Х (8-т.) (мұқ.) - Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша ; Шора Сарыбаев қоры . 8-том . К-Қ– 744 б. (мұқ.)

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Баспа, полиграфия және іс жүргізу терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі

0 1956

Баспа, полиграфия және іс жүргізу терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі [Мәтін] / Бәзілов, Жұмаділда Жұпарбаевич ... – Алматы : Мектеп, 2012. - 480 б. - Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды . – Библиогр.: 478 б. . – 3500 дана – 978-601-293-776-3 (мұқ.) : 2100 тг.

кітап

AUTHOR:

Бәзілов, Жұмаділда Жұпарбаевич

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Русско-казахский толковый словарь военных терминов, Әскери терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі

0 2032

Русско-казахский толковый словарь военных терминов = Әскери терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі [Текст] : свыше 2000 терминов / ; Министерство обороны Республики Казахстан ; составители: К. Р. Аманжолов, С. Ж. Пралиев, М. М. Сапаров, А. Б. Тасболатов ; под ред. М. К. Алтынбаева... – Алматы : Білім, [2002]. - 504 с. . . – [б. т.] – ISBN 9965-09-109-9 (в пер.)

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Tasbolatov Abai Bolyukpaevch