Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 90

Excel export Word export

Словарь якутского языка

715 301

Словарь якутского языка [Текст] / Э. К. Пекарский ; Акад. наук СССР . – [2-е изд.] ,- [Москва] : [б. и.], 1958 .– [б. т.] . (в пер.) - Отпечат. фотомехан. способом с 1-го изд. (1907-1930 гг.). - Шора Сарыбаев қоры . Библиогр.: с. I-XVIII Т. 1, вып. 1-4 .– c. I-XX, c. 1-1279 (в пер.) : 0 тг.

кітап

AUTHOR:

Пекарский, Э. К.

PROVIDED:

National Library of the Republic of Sakha(Yakutia)

Словарь якутского языка

1190 347

Словарь якутского языка [Текст] / Э. К. Пекарский ; Акад. наук СССР . – [2-е изд.] ,- [Москва] : [б. и.], 1959 .– [б. т.] . (в пер.) - Отпечатано фотомехан. способом с 1-го изд. (1907-1930 гг.) Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Том 1 (А-К) . - Издание Императорской Академіи наук . - Петроград: Типография Императорской академии наук, 1917) . - Шора Сарыбаев қоры . Т. 2, вып. 5-9 .– с. 1280-2508 (в пер.) : 0 тг.

кітап

AUTHOR:

Пекарский, Э. К.

PROVIDED:

National Library of the Republic of Sakha(Yakutia)

Словарь якутского языка

1085 328

Словарь якутского языка [Текст] / Э. К. Пекарский ; Акад. наук СССР . – [2-е изд.] ,- [Москва] : [б. и.], 1959 .– [б. т.] . (в пер.) - Отпечатано фотомех. способом с 1-го изд. (Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Вып. 10 (та-туор) . - Ленинград, 1927). - Шора Сарыбаев қоры . Библиогр.: с. I-VIII Т. 3, вып. 10-13 .– с. 2509-3858 (в пер.) : 0 тг.

кітап

AUTHOR:

Пекарский, Э. К.

PROVIDED:

National Library of the Republic of Sakha(Yakutia)

Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі, Краткий казахский этнографический словарь на 6 языках, A Concise 6-language Kazakh Ethnographic Dictionary, 6 Dilli Kisa Kazak Halkbilimi Sözlüğü

0 827

Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі = Краткий казахский этнографический словарь на 6 языках = A Concise 6-language Kazakh Ethnographic Dictionary = 6 Dilli Kisa Kazak Halkbilimi Sözlüğü [Мәтін] / А. Қ. Құсайынов Ә. Жүнісбек М. Х. Жақыпов ; Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясы... – Алматы : "Rond&A", 2017. - 301 б. - мәтіні қазақ, орыс, ағылшын, түрік, қытай, араб тілд. . . – 2000 дана – 978-601-06-4267-6

кітап

AUTHOR:

Құсайынов, А. Қ.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Русско-казахский словарь, Орысша-қазақша сөздік

0 428

Русско-казахский словарь [Текст] ; под ред. Н. Сауранбаева [и др.] ; Академия наук КазССР, Ин-т языка и литературы .- Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1946 .– 10200 экз. . (в пер.) - Текст рус., каз. - Шора Сарыбаев қоры . Т. 2 . (Па - Ящур)– [407-808] с. (в пер.) : 50 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Словарь киргизского языка

0 319

Словарь киргизского языка [Text] / А. Таймас- Анкара : [б. и.], 1945 .– [б. т.] . (в пер.) - Текст на тур, кирг. . Т. 1 .– XV, 375 с. (в пер.) : 25 тг.

кітап

AUTHOR:

Таймас, А.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Русско-узбекский словарь, موکهممهل لوغهت

0 347

Русско-узбекский словарь = موکهممهل لوغهت [Text] / ; С. Рахманкулы, А. Керем ; доп. А. Захири... – Ташкент : Узгосиздат, 1927. - 686 с. . . – 10000 экз. (в пер.) : 40 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Словарь виктимологических терминов

847 519

Словарь виктимологических терминов [Текст] : справочное пособие / А. Ш. Ещанов ... – Астана : [б. и.], 2018. - 30 с. . . – 900 экз. – 978-601-332-066-3 : 20 тг.

кітапша

AUTHOR:

Ещанов, А. Ш.

PROVIDED:

Yeshchanov Almaz Shukirovich

Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык

0 58

Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык [Текст] : [в 2 т.] / Л. З. Будагов- Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1869 .– 1500 экз. . (в пер.) - Шора Сарыбаев қоры . Т. I .– 810, [9] с. (в пер.) : 50 тг.

кітап

AUTHOR:

Будагов, Л. З.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздер сөздігі,

0 292

Қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздер сөздігі [Мәтін] / Б. Тохан ... – Алматы : Дәуір, 2021. - 461, [1] б. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және Қазақстан Республикасы Мәдениет және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Республикалық бюджет қаражаты есебінен әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді . – Библиогр.: б. 456-458 . – 3000 дана – 978-601-217-765-7 (мұқ.) : 3206,27 тг.

кітап

AUTHOR:

Тохан, Б.

PROVIDED:

Management of Publishing Programs of the Administrative Department of the MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN