ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 7844

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

0 607

Ғылыми жұмыста Сырдария суын ауыр металл иондары және патогенді микроағзалардан тазалау үшін бактерицидтік полимерметацид пен Таған кен орнының бентонид сазын модифицирлеу негізінде сорбент алу мүмкіндігі қарастырылады

Кітап

АВТОРЫ:

Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы

БЕРІЛГЕН:

Ә.Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты

0 149

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тарихи даму барысында қалыптасқан жүйесі мен мәртебесін, деңгейін, этнолингвистикалық сипатын, мағыналарын, дамуының ішкі-сыртқы дереккөздерін зерделеу

Кітап

АВТОРЫ:

Әшімбаева, Нағима Мәсімахынқызы

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

0 986

Целью диссертационной работы являлась - разработка научно-методических основ мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г.Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

Кітап

АВТОРЫ:

Кентбаева, Б. А.

БЕРІЛГЕН:

Кентбаева Ботагөз Айдарбековна

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

0 5

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Кітап

АВТОРЫ:

Болатқызы, Салтанат

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 249

Қазақ әдебиеттану тарихында алғаш рет автор мен тыңдаушы мәселесіне арналып отырған зерттеу мәселелері берілген

Кітап

АВТОРЫ:

Кенжегараев, Н. Д.

БЕРІЛГЕН:

С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 1341

Кітап

АВТОРЫ:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

БЕРІЛГЕН:

Джанзакова Шолпан Исагали

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

0 2535

Оқу құралының төрт тарауында Солтүстік Қазақстан топырақтарының морфологиялық және физико-химиялық сипаттамасы, топырақтардың агроөндірістік топтастырылуы және бонитировкасы берілген.

Кітап

АВТОРЫ:

Амралин, А. У.

БЕРІЛГЕН:

Амралин Асқар Оралұлы

Уроки истории и современность, Қазақстан тәуелсіздігі: тарих тағлымдары және қазіргі заман

0 292

Кітап

АВТОРЫ:

Назарбаев Нурсултан Абишевич

БЕРІЛГЕН:

Казахи и сибирские казаки в историческом и социально-культурном пространстве Степного края (ХІХ-начало ХХ вв.)

0 597

Цель исследования - комплексное исследование истории взаимоотношений казахов и сибирских казаков в Степном крае в XIX - начале ХХ веков

Кітап

АВТОРЫ:

Каженова, Г. Т.

БЕРІЛГЕН:

Каженова Гульнар Тулегеновна

Оценка напряженно-деформированного состояния вертикального монтажного соединения стенки цилиндрических резервуаров рулонной сборки с учетом несовершенства стыка

0 108

Целью работы является исследование влияния геометрического несовершенства стыка на напряженно-деформированное состояние стенки в зоне монтажного сварного соединения вертикальных цилиндрических резервуаров

Кітап

АВТОРЫ:

Сералиев, Галымжан Елубекович

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)