Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 7847

Excel export Word export

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

0 3067

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы [Мәтін] : оқу құралы / Амралин, А. У., - Астана : Қазақ аграрлық ун-ті, 2003 . - 96 б. -

авторефераттар

AUTHOR:

Амралин, А. У.

PROVIDED:

Amralin Oral

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 1645

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері [Мәтін] : Педагогика ғылым. д-ры ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. авторефераты, 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика / Джанзакова, Шолпан Исагалиевна, - Қарағанды : [Б.о.ж.], 2007 . - 43 б. -

авторефераттар

AUTHOR:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

PROVIDED:

Dzhanzakova Sholpan Isagali

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 517

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.) [Мәтін] : филология ғылым. канд. ғылыми дәреж. алу үшін дайындал. дисс. авторефераты мамандығы бойынша 10.01.02 - қазақ әдебиеті / Н. Д. Кенжегараев,; [ғыл. жетекші М. Мырзахметұлы]; М. О. Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты - Түркістан : [б. ж.], 2007 . - 24, [6] б Библиогр.: 25-26 б. - 100 дана .

авторефераттар

AUTHOR:

Кенжегараев, Н. Д.

PROVIDED:

Almaty Regional Universal Library by named S.Seifullin (Taldykorgan)

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

0 1276

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.16 - Экология / Б. А. Кентбаева, - Алматы : [б. и.], 2010 . - 53 с., ил. . - 150 экз. . : 20 тг.

авторефераттар

AUTHOR:

Кентбаева, Б. А.

PROVIDED:

Kentbayeva Botagoz Aydarbekovna

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

0 5

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы [Мәтін] : Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін ізденуге арналған дисс. жұмыстың авторефераты. 08.00.05 мамандығы бойынша / Болатқызы, Салтанат, - Алматы : [Б.ж.], 2009 . - 30 б. Библиогр.: б. 26 - 100 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

авторефераттар

AUTHOR:

Болатқызы, Салтанат

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

0 986

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау [Text] : Химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация авторефераты / Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы, - Қызылорда ; Алматы : [б. ж.], 2005 . - 16, [4] б. - 100 дана . – көрсетілмеген : [б. ж.]

авторефераттар

AUTHOR:

Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы

PROVIDED:

Kyzylorda Regional Universal Scientific Library by named A.Tazhibaev

Казахи и сибирские казаки в историческом и социально-культурном пространстве Степного края (ХІХ-начало ХХ вв.)

0 842

Казахи и сибирские казаки в историческом и социально-культурном пространстве Степного края (ХІХ-начало ХХ вв.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Г. Т. Каженова, - Алматы : [б. и.], 2008 . - 26, [4] с. Библиогр.: с. 23-25 - 100 экз. . : [б. ц.]

авторефераттар

AUTHOR:

Каженова, Г. Т.

PROVIDED:

Kazhenova Gulnar

Жалғыздықтың жанары

0 433

Жалғыздықтың жанары [Text] / Беделханұлы, Бақыт, - Астана : Елорда, 2012 . - 224 б.– (Жаңа заман әдебиеті: поэзия. - Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитетінің "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылады - – 9965-06-546-2 (мұқ.)

авторефераттар

AUTHOR:

Беделханұлы, Бақыт

PROVIDED:

Қараорман

0 2127

Қараорман [Text] : өлеңдер / Ақсұңқарұлы, Серік, - Алматы : Ел-шежіре, 2012 . - 384 б., портр. .– (Жаңа заман әдебиеті: поэзия. - Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды - – 978-601-7317-19-5 (мұқ.)

авторефераттар

AUTHOR:

Ақсұңқарұлы, Серік

PROVIDED:

Aksunkaruly Serik

Влияние алиментарного фактора на развитие и степень тяжести акне у детей и лиц молодого возраста

0 603

Влияние алиментарного фактора на развитие и степень тяжести акне у детей и лиц молодого возраста [Текст], [Текст] : автореф. дис. ... д-ра философии (Ph.D) : 6D110100 / Н. О. Цой, - Астана : [б. и.], 2013 . - 34 с. - [б. т.] . : [б. ц.]

авторефераттар

AUTHOR:

Цой, Н. О.

PROVIDED:

Coi Natalia Olegovna