SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 7844

Excel export Word export

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 0

Book

AUTHOR:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

PROVIDED:

Dzhanzakova Sholpan Isagali

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 0

Қазақ әдебиеттану тарихында алғаш рет автор мен тыңдаушы мәселесіне арналып отырған зерттеу мәселелері берілген

Book

AUTHOR:

Кенжегараев, Н. Д.

PROVIDED:

Almaty Regional Universal Library by named S.Seifullin (Taldykorgan)

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

0 0

Оқу құралының төрт тарауында Солтүстік Қазақстан топырақтарының морфологиялық және физико-химиялық сипаттамасы, топырақтардың агроөндірістік топтастырылуы және бонитировкасы берілген.

Book

AUTHOR:

Амралин, А. У.

PROVIDED:

Amralin Oral

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

0 0

Целью диссертационной работы являлась - разработка научно-методических основ мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г.Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

Book

AUTHOR:

Кентбаева, Б. А.

PROVIDED:

Kentbayeva Botagoz Aydarbekovna

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

0 0

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Book

AUTHOR:

Болатқызы, Салтанат

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты

0 0

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тарихи даму барысында қалыптасқан жүйесі мен мәртебесін, деңгейін, этнолингвистикалық сипатын, мағыналарын, дамуының ішкі-сыртқы дереккөздерін зерделеу

Book

AUTHOR:

Әшімбаева, Нағима Мәсімахынқызы

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

0 0

Ғылыми жұмыста Сырдария суын ауыр металл иондары және патогенді микроағзалардан тазалау үшін бактерицидтік полимерметацид пен Таған кен орнының бентонид сазын модифицирлеу негізінде сорбент алу мүмкіндігі қарастырылады

Book

AUTHOR:

Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы

PROVIDED:

Kyzylorda Regional Universal Scientific Library by named A.Tazhibaev

Психологические основы формирования мотивации педагогической деятельности

0 0

Book

AUTHOR:

Лекерова, Гульсим Жанабергеновна

PROVIDED:

Получение и регенерация активированного угля путем прямого электрического нагрева

0 0

Book

AUTHOR:

Леонтьева, Наталия Сергеевна

PROVIDED:

Совершенствование системы нормирования и оценка труда управленческого персонала на железнодорожном транспорте

0 0

Book

AUTHOR:

Лепесбаев, Алмас Муратович

PROVIDED: