SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 7844

Excel export Word export

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

0 601

Ғылыми жұмыста Сырдария суын ауыр металл иондары және патогенді микроағзалардан тазалау үшін бактерицидтік полимерметацид пен Таған кен орнының бентонид сазын модифицирлеу негізінде сорбент алу мүмкіндігі қарастырылады

Book

AUTHOR:

Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы

PROVIDED:

Kyzylorda Regional Universal Scientific Library by named A.Tazhibaev

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты

0 149

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тарихи даму барысында қалыптасқан жүйесі мен мәртебесін, деңгейін, этнолингвистикалық сипатын, мағыналарын, дамуының ішкі-сыртқы дереккөздерін зерделеу

Book

AUTHOR:

Әшімбаева, Нағима Мәсімахынқызы

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

0 979

Целью диссертационной работы являлась - разработка научно-методических основ мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г.Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

Book

AUTHOR:

Кентбаева, Б. А.

PROVIDED:

Kentbayeva Botagoz Aydarbekovna

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

0 5

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Book

AUTHOR:

Болатқызы, Салтанат

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 241

Қазақ әдебиеттану тарихында алғаш рет автор мен тыңдаушы мәселесіне арналып отырған зерттеу мәселелері берілген

Book

AUTHOR:

Кенжегараев, Н. Д.

PROVIDED:

Almaty Regional Universal Library by named S.Seifullin (Taldykorgan)

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 1333

Book

AUTHOR:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

PROVIDED:

Dzhanzakova Sholpan Isagali

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

0 2528

Оқу құралының төрт тарауында Солтүстік Қазақстан топырақтарының морфологиялық және физико-химиялық сипаттамасы, топырақтардың агроөндірістік топтастырылуы және бонитировкасы берілген.

Book

AUTHOR:

Амралин, А. У.

PROVIDED:

Amralin Oral

Уроки истории и современность, Қазақстан тәуелсіздігі: тарих тағлымдары және қазіргі заман

0 288

Book

AUTHOR:

Назарбаев Нурсултан Абишевич

PROVIDED:

Казахи и сибирские казаки в историческом и социально-культурном пространстве Степного края (ХІХ-начало ХХ вв.)

0 595

Цель исследования - комплексное исследование истории взаимоотношений казахов и сибирских казаков в Степном крае в XIX - начале ХХ веков

Book

AUTHOR:

Каженова, Г. Т.

PROVIDED:

Kazhenova Gulnar

Оценка напряженно-деформированного состояния вертикального монтажного соединения стенки цилиндрических резервуаров рулонной сборки с учетом несовершенства стыка

0 104

Целью работы является исследование влияния геометрического несовершенства стыка на напряженно-деформированное состояние стенки в зоне монтажного сварного соединения вертикальных цилиндрических резервуаров

Book

AUTHOR:

Сералиев, Галымжан Елубекович

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)