РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 7844

Экспорт Excel Экспорт Word

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

0 601

Ғылыми жұмыста Сырдария суын ауыр металл иондары және патогенді микроағзалардан тазалау үшін бактерицидтік полимерметацид пен Таған кен орнының бентонид сазын модифицирлеу негізінде сорбент алу мүмкіндігі қарастырылады

Книга

АВТОР:

Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Кызылординская областная универсальная научная библиотека имени А.Тажибаева

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты

0 149

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тарихи даму барысында қалыптасқан жүйесі мен мәртебесін, деңгейін, этнолингвистикалық сипатын, мағыналарын, дамуының ішкі-сыртқы дереккөздерін зерделеу

Книга

АВТОР:

Әшімбаева, Нағима Мәсімахынқызы

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Нур - Султан)

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

0 979

Целью диссертационной работы являлась - разработка научно-методических основ мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г.Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

Книга

АВТОР:

Кентбаева, Б. А.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Кентбаева Ботагоз Айдарбековна

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

0 5

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Книга

АВТОР:

Болатқызы, Салтанат

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Нур - Султан)

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 241

Қазақ әдебиеттану тарихында алғаш рет автор мен тыңдаушы мәселесіне арналып отырған зерттеу мәселелері берілген

Книга

АВТОР:

Кенжегараев, Н. Д.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Алматинская областная универсальная библиотека имени С.Сейфуллина (г.Талдыкорган)

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 1333

Книга

АВТОР:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Джанзакова Шолпан Исагалиевна

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

0 2528

Оқу құралының төрт тарауында Солтүстік Қазақстан топырақтарының морфологиялық және физико-химиялық сипаттамасы, топырақтардың агроөндірістік топтастырылуы және бонитировкасы берілген.

Книга

АВТОР:

Амралин, А. У.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Амралин Аскар Оралович

Уроки истории и современность, Қазақстан тәуелсіздігі: тарих тағлымдары және қазіргі заман

0 288

Книга

АВТОР:

Назарбаев Нурсултан Абишевич

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахи и сибирские казаки в историческом и социально-культурном пространстве Степного края (ХІХ-начало ХХ вв.)

0 595

Цель исследования - комплексное исследование истории взаимоотношений казахов и сибирских казаков в Степном крае в XIX - начале ХХ веков

Книга

АВТОР:

Каженова, Г. Т.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Каженова Гульнар Тулегеновна

Оценка напряженно-деформированного состояния вертикального монтажного соединения стенки цилиндрических резервуаров рулонной сборки с учетом несовершенства стыка

0 104

Целью работы является исследование влияния геометрического несовершенства стыка на напряженно-деформированное состояние стенки в зоне монтажного сварного соединения вертикальных цилиндрических резервуаров

Книга

АВТОР:

Сералиев, Галымжан Елубекович

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Нур - Султан)