Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 380

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Совершенствование организационно-экономического механизма устойчивого развития региона (на материалах Павлодарской области)

0 729

Цель диссертационного исследования - совершенствование элементов организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого развития исследуемого региона

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Каримбергенова, М. К.

БЕРІЛГЕН:

Кәрімбергенова Мадина Құдайбергенқызы

Повышение экономической устойчивости высших учебных заведений (на материалах Республики Казахстан)

0 723

Цель диссертационной работы - комплекс рекомендаций по обеспечению устойчивого экономического развития высших учебных заведений Казахстана

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Кофтанюк, Н. В.

БЕРІЛГЕН:

Кофтянюк Надежда Валерьевна

Формирование и перспективы кластерного развития СЭЗ в национальной экономике

0 723

Целью диссертационной работы является исследование теоретических и практических аспектов процесса формирования и разработки перспектив кластерного развития специальных экономических зон в национальной экономике Казахстана

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Учкампирова, А. Б.

БЕРІЛГЕН:

Учкампирова Айгүл Бахадыровна

Изучение электромагнитных и акустических волновых полей в анизотропных пьезоэлектриках методом матрицанта

6042 578

Целью работы является проведение анализа распространения связанных акустических и электромагнитных волновых полей в безграничных и полуограниченных пьезоэлектрических средах тетрагональной и ромбической симметрии с использованием полной системы уравнений Максвелла на основе метода матрицанта

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Жакиев, Н. К.

БЕРІЛГЕН:

Жақияев Нұрхат Қуандықұлы

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

0 1614

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Айбульдинов, Е. К.

БЕРІЛГЕН:

С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

0 1659

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсету бағытының теориясы мен тәжірибесіне жан-жақты талдау жасау

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Абдыхалыкова, Ж. Е.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

0 1970

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Асылбекова, А. А.

БЕРІЛГЕН:

Асылбекова Айгүл Ахметқызы

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

0 802

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Бүрлібай, А. Ә.

БЕРІЛГЕН:

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

0 2478

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Тойчибекова, Г. Б.

БЕРІЛГЕН:

Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

0 1623

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Балгынтаев, А. О.

БЕРІЛГЕН:

Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы