ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 62

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

0 1499

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Кітап

АВТОРЫ:

Айбульдинов, Е. К.

БЕРІЛГЕН:

С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

0 1563

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсету бағытының теориясы мен тәжірибесіне жан-жақты талдау жасау

Кітап

АВТОРЫ:

Абдыхалыкова, Ж. Е.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

0 1768

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Кітап

АВТОРЫ:

Асылбекова, А. А.

БЕРІЛГЕН:

Асылбекова Айгүл Ахметқызы

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

0 682

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

Кітап

АВТОРЫ:

Бүрлібай, А. Ә.

БЕРІЛГЕН:

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

0 2229

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Кітап

АВТОРЫ:

Тойчибекова, Г. Б.

БЕРІЛГЕН:

Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

0 1415

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Кітап

АВТОРЫ:

Балгынтаев, А. О.

БЕРІЛГЕН:

Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

0 1471

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Кітап

АВТОРЫ:

Рустембекова, Д. К.

БЕРІЛГЕН:

Рүстембекова Динара Кенжебекқызы

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

0 999

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Кітап

АВТОРЫ:

Ахметкаримова, Ж. С.

БЕРІЛГЕН:

Ахметкәрімова Жанар Саматқызы

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

0 1474

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Кітап

АВТОРЫ:

Бокулева, Б. С.

БЕРІЛГЕН:

Бокулева Бота Серікқанқызы

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

0 747

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Кітап

АВТОРЫ:

Русакова, А. В.

БЕРІЛГЕН:

Русакова Fлена Викторовна