SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 62

Excel export Word export

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

0 1503

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Book

AUTHOR:

Айбульдинов, Е. К.

PROVIDED:

Almaty Regional Universal Library by named S.Seifullin (Taldykorgan)

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

0 1567

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсету бағытының теориясы мен тәжірибесіне жан-жақты талдау жасау

Book

AUTHOR:

Абдыхалыкова, Ж. Е.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Nur - Sultan)

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

0 1779

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Book

AUTHOR:

Асылбекова, А. А.

PROVIDED:

Asylbekova Aigul Ahmetovna

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

0 691

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

Book

AUTHOR:

Бүрлібай, А. Ә.

PROVIDED:

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

0 2243

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Book

AUTHOR:

Тойчибекова, Г. Б.

PROVIDED:

Toishybekova Gaziza Batihanovna

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

0 1423

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Book

AUTHOR:

Балгынтаев, А. О.

PROVIDED:

Balgyntaev Aset Oralgazyvch

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

0 1474

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Book

AUTHOR:

Рустембекова, Д. К.

PROVIDED:

Rustembekova Dinara Kenjebekovna

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

0 1002

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Book

AUTHOR:

Ахметкаримова, Ж. С.

PROVIDED:

Ahmetkarimova Zhanar Samatovna

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

0 1481

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Book

AUTHOR:

Бокулева, Б. С.

PROVIDED:

Bokuleva Bota Serikkanovna

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

0 749

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Book

AUTHOR:

Русакова, А. В.

PROVIDED:

Rusakova Alena Viktorovna