Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 466

Экспорт Excel Экспорт Word

Совершенствование организационно-экономического механизма устойчивого развития региона (на материалах Павлодарской области)

0 908

Совершенствование организационно-экономического механизма устойчивого развития региона (на материалах Павлодарской области) [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D050600 - Экономика / М. К. Каримбергенова,; науч. консультанты: С. А. Рахимова, Д. Фиц ; Павлодар. гос. ун-т им. С. Торайгырова - Павлодар : [б. и.], 2014 . - 148 c. Библиогр.: с. 131-139 - [б. т.] . (в пер.) : 300 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Каримбергенова, М. К.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Каримбергенова Мадина Кудайбергеновна

Повышение экономической устойчивости высших учебных заведений (на материалах Республики Казахстан)

0 888

Повышение экономической устойчивости высших учебных заведений (на материалах Республики Казахстан) [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D050600 - Экономика / Н. В. Кофтанюк,; науч. консультанты: Т. Я. Эрназаров, В. С. Половинко ; Павлодарский гос. ун-т им. С. Торайгырова - Павлодар : [б. и.], 2014 . - 151 c. Библиогр.: с. 136-143 - [б. т.] . (в пер.) : 300 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Кофтанюк, Н. В.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Кофтанюк Надежда Валерьевна

Формирование и перспективы кластерного развития СЭЗ в национальной экономике

0 921

Формирование и перспективы кластерного развития СЭЗ в национальной экономике [Текст] : Дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D050600 - Экономика / А. Б. Учкампирова,; науч. рук. Д. М. Мадиярова ; заруб. консультант М. З. Динкер ; Евразийский нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева - Астана : [б. и.], 2014 . - 163 c. Библиогр.: с. 150-157 - [б. т.] . (в пер.) : 300 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Учкампирова, А. Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Учкампирова Айгул Бахадировна

Изучение электромагнитных и акустических волновых полей в анизотропных пьезоэлектриках методом матрицанта

6614 773

Изучение электромагнитных и акустических волновых полей в анизотропных пьезоэлектриках методом матрицанта [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D060400 - Физика / Н. К. Жакиев,; науч. консультанты: С. К. Тлеукенов, В. Г. Можаев ; ЕНУ им. Л. Н. Гумилева - Астана : [б. и.], 2014 . - 102 c., ил. . Библиогр.: с. 93-100 - [б. т.] . (в пер.)

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Жакиев, Н. К.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Жакиев Нурхат Куандыкович

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

0 1802

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу [Электрондық ресурстар], [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D060600 - Химия / Е. К. Айбульдинов,; ғылыми жетекші: С. Б. Рахмадиева, W. Dehaen - Астана : [б. ж.], 2013 . - 126 б., 1 электрон опт. диск (CD-ROM) . Библиогр.: 101-119 б. - [т. ж.] . – көрсетілмеген : 200 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Айбульдинов, Е. К.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Алматинская областная универсальная библиотека имени С.Сейфуллина (г.Талдыкорган)

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

0 1894

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері [Электрондық ресурстар], [Электрондық ресурстар] : Педагогика және психология мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D030100 / Ж. Е. Абдыхалыкова,; ғылыми жетекші: Қ.Қ. Шалғынбаева , Дж. Дженсен - Астана : [б. ж.], 2013 . - 197 б., 1 электрон. опт. диск ( CD- ROM) . - [т. ж.] . – көрсетілмеген : 200 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Абдыхалыкова, Ж. Е.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Нур - Султан)

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

0 2239

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі [Электрондық ресурстар], [Электрондық ресурстар] : Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация / А. А. Асылбекова, - Астана : [б. ж.], 2014 . - электрон. мәлім, 1 электрон. опт диск (CD-ROM) . Библиогр. 138-150 б. - [т. ж.] . : 100 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Асылбекова, А. А.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Асылбекова Айгуль Ахметовна

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

0 957

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния [Электронный ресурс], [Электронный ресурс] : дис. ... доктора философии (PhD) : 6D070200 - Автоматизация и управление / А. Ә. Бүрлібай,; науч. консультанты: А. А. Бейсембаев, Woicik W. - Алматы : [б. и.], 2014 . - Электрон. текст. дан., 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . Библиогр.: с. 156-169 - [б. т.] . : 100 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Бүрлібай, А. Ә.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

0 2742

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында) [Электрондық ресурстар], [Электрондық ресурстар] : Филос. докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация / Г. Б. Тойчибекова, - Алматы : [б. и.], 2014 . - электрон. мәлім, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . Библиогр. 110-120 б. - [т. ж.] . : 100 тг.

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Тойчибекова, Г. Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Тойчибекова Газиза Батихановна

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

0 1786

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс [Text], [Text] : Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация / А. О. Балгынтаев, - Өскемен : [б. ж.], 2014 . - 137 б. Библиогр. : 127-138 б. - [т. ж.] . (мұқ.) : 300 тг. (+ қосымша 1 CD)

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Балгынтаев, А. О.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Балгынтаев Асет Оралгазыевич