РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 62

Экспорт Excel Экспорт Word

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

0 1499

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Книга

АВТОР:

Айбульдинов, Е. К.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Алматинская областная универсальная библиотека имени С.Сейфуллина (г.Талдыкорган)

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

0 1565

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсету бағытының теориясы мен тәжірибесіне жан-жақты талдау жасау

Книга

АВТОР:

Абдыхалыкова, Ж. Е.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Нур - Султан)

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

0 1774

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Книга

АВТОР:

Асылбекова, А. А.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Асылбекова Айгуль Ахметовна

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

0 688

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

Книга

АВТОР:

Бүрлібай, А. Ә.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

0 2230

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Книга

АВТОР:

Тойчибекова, Г. Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Тойчибекова Газиза Батихановна

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

0 1415

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Книга

АВТОР:

Балгынтаев, А. О.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Балгынтаев Асет Оралгазыевич

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

0 1471

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Книга

АВТОР:

Рустембекова, Д. К.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Рустембекова Динара Кенжебековна

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

0 999

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Книга

АВТОР:

Ахметкаримова, Ж. С.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Ахметкаримова Жанар Саматовна

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

0 1476

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Книга

АВТОР:

Бокулева, Б. С.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Бокулева Бота Сериккановна

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

0 747

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Книга

АВТОР:

Русакова, А. В.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Русакова Алена Викторовна